EU projekti

Naziv projekta: Proširanje kapaciteta u sektoru proizvodnje odjeće

Naziv fonda: Europski fond za regionalni razvoj


DEFINIRANJE CILJNIH TRŽIŠTA

Naša ciljna tržišta su velika Domaća i strana poduzeća, mrketinške agencije te sportski savez i klubovi. Većinu proizvedenih kolličina plasiramo na domaće tržište. Najveći su nam kupci: Agrokor, Crodux, HOK, sava osiguranje, Viator, Fokus i drugi.


SPECIFIČNI CILJ

Proširiti kapacitet postojeće poslovne jedinice te ojačati tehnološku spremnost zaokružujući na taj način proizvodni proces i omogučujućiproširenje asortimana proizvoda. Sve navedeno će rezultirati većim opsegom produkata i poslova te izradom proizvoda viših tehnoloških zahtjeva i veće kvalitete što će u konačnici utjecati na povećanje ukupnih prihoda, povećanje prihoda od izvoza i povećanje broja zaposlenih.


RELEVANTNOST

Projekt doprinosi politici EU kroz povećanje konkurentnosti MSP-ova stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj proizvoda i usluga te promicanje održivog zapošljavanja.


Ciljevi i očekivani rezultat projekta

   1. Povećanje ukupnih prihoda od prodaje 30%

   2. Povećanje udjela izvoza u ukupnim prihodima do iznosa od 15%

   3. Povećanje broja zaposlenih za 22%


Ukupna vrijednost projekta 144.536,6 HRK te dio koji sufinancira EU 97.128,90 HRK


Razdoblje provedbe projekta: od 15.09.2017. do 15.03.2018.

Kontakt osoba: mag.ing.techn.graph Iva Mateković, 091/582-4320


https://strukturnifondovi.hr/